logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Kontakt

Ing. Veronika Svitková, PhD. (organizačný výbor)
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.: +421 918 674 277
e-mail: acp2022@acp-conference.sk

doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (partneri konferencie)
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.: +421 915 396 928
e-mail: acp2022@acp-conference.sk