logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Termíny

registrácia účasti, odborného príspevku do 20. 05. 2022
vloženie textu abstraktu do zborníka (on-line) do 03. 06. 2022
úhrada poplatkov a zaslanie avíza o platbe do 03. 06. 2022
príchod účastníkov a registrácia od 21. 06. 2022