logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Registrácia a poplatky

Poplatky

Konferenčný poplatok 220 €
Konferenčný poplatok – interní doktorandi 170 €

Konferenčný poplatok pre účastníkov zahŕňa vstup na všetky akcie odborného programu, zverejnenie maximálne 2 abstraktov, konferenčné materiály, 3 obedy (22. až 24. júna 2022), občerstvenie počas prestávok.
Spoločenské podujatia podporujú vystavujúce firmy. Vstup na spoločenský večer je pre registrovaných účastníkov.

Platbu je potrebné poukázať najneskôr do 3. 6. 2022 na účet:

Názov banky:Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa banky:Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovensko
Majiteľ účtu:Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, Radlinského 9, 812 15 Bratislava
IBAN:SK22 0200 0000 0017 0063 9053
SWIFT / BIC:SUBASKBX
IČO:00178900
DIČ:2020801563
Variabilný symbol:202206

Do poznámky uviesť meno účastníka konferencie.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV nie je platcom DPH.