logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Prednášatelia

Zoznam prednášateľov na ACP 2022

  • doc. RNDr. Petr Bednář, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
  • Ing. Michal Kirchner, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
  • RNDr. Lívia Kijovská, PhD., Odbor laboratórií, inšpekčných orgánov a SLP, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava
  • Ing. Daniela Mackových, CSc., Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves
  • doc. RNDr. Marian Masár, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
  • Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD., Súdnolekárske pracovisko ÚDZS Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy
  • Mgr. Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava
  • mim. prof. doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave